Soupiska

 

Brankáři:

Hráči:

 

Nepřehlédněte

Členské příspěvky FC OLYMPIA

Žádáme Vás o úhradu členských příspěvků na 1. pololetí roku 2014, platbu proveďte bezhotovostním převodem peněz na náš účet č. 1081516379/0800 vedený u České spořitelny nejpozději do 5. března 2014. Příspěvky činí u dětí ročníku 2004 a starších částku 2.400,- Kč/pololetí, u ročníku 2005 a mladších činí příspěvky částku 1.500,- Kč/pololetí.

 

Jako variabilní symbol uveďte rodné číslo hráče (bez lomítka), v případě, že máte v oddíle více dětí, uveďte rodné číslo nejstaršího z nich. Pokud Vám to Váš bankovní systém umožňuje, uveďte do textu příjmení hráče a ročník narození. V případě, že máte v oddíle více dětí, platí první dítě plnou částku příspěvků - druhé a další dítě vždy polovinu příslušné částky příspěvků. Nejstarší dítě trenérů a vedoucích mužstev příspěvky neplatí, každé další dítě trenéra či vedoucího platí polovinu příslušné částky příspěvků. V případě střídavých startů se platí vždy poloviční částka příspěvků.

 

Tabulka a rozpis

rss